Звіт керівника за 2017-2018 навчальний рік

Інформаційна довідка

Порівняльна таблиця контингенту учнів за 2015-2018 роки

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Хореографічне відділення

10 груп /119 учнів

13 груп /128 учнів

13 груп /119 учнів

Музичне відділення

5 груп /49 учнів

5 груп/ 54 учні

4 групи/45 учнів

Театральне відділення

9 груп /115 учнів

11 груп /133 учні

13 груп /172 учнів

Відділення ДПМ

6 груп /66 учнів

7 груп/ 73 учні

7 груп/ 64 учні

30 груп 349 учнів

36 груп 388 учнів

37 груп 400 учнів

Порівняльна таблиця участі учнів школи в конкурсах та фестивалях

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Хореографія

Міжнародні

9

9

4

Всеукраїнські

4

5

14

Обласні

-

-

-

Регіональні

6

7

1

Театр

Міжнародні

4

5

7

Всеукраїнські

5

9

12

Обласні

1

5

1

Регіональні

-

-

-

Музика

Міжнародні

11

17

6

Всеукраїнські

5

9

2

Обласні

13

2

9

Регіональні

6

-

14

ДПМ

Міжнародні

-

-

-

Всеукраїнські

-

-

-

Обласні

4

3

2

Регіональні

-

-

1

Всього:

68

68

73

Загальні дані

Міжнародні

24

31

17

Всеукраїнські

14

23

28

Обласні

18

10

12

Регіональні

12

7

16

Порівняльна таблиця вступу випускників школи до вищих навчальних закладів мистецького спрямування

Рік

Кількість випускників

Кількість випускників, що вступили до ВУЗів

% від загально кількості випускників

2012

28 випускників

9

30%

2013

18

8

48%

2014

30

5

17%

2015

4

4

100%

2016

24

4

16%

2017

21

7

30%

2018

31

4

13%

Аналіз роботи школи мистецтв за 2017-2018 навчальний рік

У 2017–2018 навчальному році провідною ідеєю навчально-виховного процесу в школі мистецтв було виховання справжнього громадянина, патріота рідної землі, створення умов для осмислення вихованцями подій, що відбуваються в Україні, та адекватного ставлення до них. Одним із важливих завдань викладачів і керівників творчих колективів стало формування культури поведінки та спілкування вихованців. Важливим залишилося формування творчих здібностей вихованців, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, розвиток естетичної свідомості, здатності до самореалізації та самовдосконалення.

Першочерговим завданням було збереження мережі класів та творчих колективів. Станом на 31.05.2018 року в школі навчалося 409 учні, у порівняні з минулим періодом на 18 учнів більше ніж минулого року. Аналізуючи показники контингенту учнів школи за останні 3 навчальні роки можна зазначити, що в цілому по школі кількісний склад дітей поступово збільшується. Слід зазначити зменшення контингенту на музичному відділенні, при тому що на театральному відділенні та декоративно-прикладного мистецтва кількість дітей поступово збільшується. Стабільним залишається контингент дітей на хореографічному відділенні. Мережа творчих колективів залишається незмінною. Цього року матеріали роботи Народного театрального колективу «Лицедії» (керівники Макарова А.О., Ігнатенко О.А.) та Зразкового вокального колективу «Співаночка» (керівник Трусенко І.В.) було подано до атестаційної комісії обласного Департаменту освіти і науки на підтвердження раніше присвоєних почесних звань «Народний художній колектив» та «Зразковий художній колектив».

В кінці року на відділеннях були проведені академічні концерти перевідні та кваліфікаційні іспити. За наслідками контрольних уроків та академічних концертів не атестованими є декілька учнів музичного відділення з предметів сольфеджіо, ритміка, хор, музична література у зв’язку з невідвідуванням учнями даних предметів. Це учні викладачів Малярової Т.В., Трусенко І.В., Лутаєва А.В., Козачинського В.Е.). Як наслідок 2 випускники музичного відділення не отримали свідоцтв про позашкільну освіту. Учнів, які закінчили повний курс навчання в ДШМ і отримали свідоцтва про позашкільну освіту – 31, з них 3 учні музичного відділення (1 – з відзнакою), 11 учнів хореографічного відділення (9 дипломів з відзнакою), 14 учнів театрального відділення (11 – дипломи з відзнакою).

Вступили до вищих навчальних закладів мистецького спрямування випускники школи:

Прізвище, ім’я випускника

Відділення

Заклад

Факультет/

спеціальність

Зайцева Анастасія

Театральне

Київський національний Університет культури і мистецтв

Актриса театру

Міхеєва Валерія

Театральне

Київський національний Університет культури і мистецтв

Факультет режисури

Лиман Юлія

Музичне

Київський національний Університет культури і мистецтв

Академічно-хорове мистецтво

Супрун Юлія

Музичне

Сумське вище училище мистецтв і культури ім.. Бортнянського

Відділ сольного співу

Науково - методична робота в школі велася в напрямку реалізації четвертого заключного етапу науково-методичної проблеми «Оновлення навчаль­но-виховного процесу шляхом активного впровадження надбань національної школи, інноваційних технологій та поглиблення науково-методичної роботи».

Над реалізацією завдань працювало 26 педагогічних працівники.

Повну вищу освіту мали 18 педагогів (66%), базову вищу – 1 особа (3,7%), неповну вищу фахову освіту мають 7 педагогів, 1 з яких навчався вищому навчальному закладі. За віком переважають учителі від 30 до 50 років – 22 особи (81%), які мають педагогічний стаж роботи понад 10 років. В школі працювало 11 вчителів (40%), які мають вищу, першу та другу кваліфікаційні категорії. З них кваліфікацію «спеціаліст І категорії» - 5 вчителів, «спеціаліст вищої категорії» - 2 особи. 1 вчитель мав педагогічне звання «Старший вчитель».

Діяльність методичної роботи школи була спрямована на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, збільшення кількості і покращення якості і науково-методичних розробок, створюваних педагогами – практиками.

Були проведені семінарські заняття, педагогічні ради, відкриті уроки і заходи, засідання ШМО, робота творчих груп, наставництво, індивідуальна робота, майстер-класи, тренінги, теоретичне моделювання уроків в контексті проблеми, моніторингові дослідження, теоретичний аналіз.

Протягом року відбулося 4 заняття семінару - практикуму з теми «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як умова підвищення рівня майстерності педагогів»

Термін

Тематика занять

Відповідальні

Жовтень

Відкритий урок як засіб професійного самовдосконалення вчителя.

Новикова Т.М.

Трусенко І.В.

Грудень

Інноваційні освітні технології – шлях до формування конкурентноспроможної особистості

Тимошенко С.В.

Заплєшна Ю.В.

Лютий

Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості

Мищишина Є.З.

Яценко Ю.М.

Квітень

Професійно значущі якості особистості педагога

Міфтахова В.В.

На засіданнях педагогічних рад розглядались питання:

- Результативність навчання із запровадженням новітніх технологій у навчально-виховний процес.

- Педагог-учень: досвід і шляхи розвитку демократичного та гуманного стилю стосунків

Протягом року було організовано роботу творчих груп за їх проблемами.

Творчі групи

Проблема

Керівник

Результат

1.

Викладачів музичного відділення (клас вокалу)

«Українська народна пісня як засіб впливу на особистість»

Кузнєцова М.В.

Методичні рекомендації щодо використання народної пісні в процесі навчання вокалу.

2.

Викладачів хореографічного

відділення

«Народний стилізований танець. Сценічне вбрання та його відповідність регіональним особливостям»

Гриненко С.М

Постановки стилізованих українських танців. Дослідження

3.

Викладачів відділення декоративно-прикладного мистецтва

«Культурна спадщина українського народу – підґрунтя національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

Гомзар Л.І.

Колекція національних головних уборів

4

Викладачів теарального

відділення

«Національно-патріотичне виховання засобами театрального мистецтва»

Ігнатенко О.А.

Розширення репертуару учнів за рахунок творів українських письменників та поетів.

Організовано роботу методоб’єднання викладачів гри на музичних інструментах (керівник Міфтахова В.В.), яка була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та перспективної Програми розвитку школи.

Із 26 педагогічних працівників школи у 2017-2018 навчальному році, атестовано 6 викладачів, що складає 23 % (у порівнянні з минулим роком 4 - 15,3%) . У тому числі: 3 викладачі музичного відділення, 1 викладач відділення декоративно-прикладного мистецтва, 2 викладачі театрального відділення. За підсумками атестації викладачу Мищишиній Є.З. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», викладачам школи Трусенко І.В., Новиковій Т.М. було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», викладачу Яценко-Мех Ю.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та педагогічне звання «старший викладач», Тимошенку С.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Заплєшній Юлії Вікторівні підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Згідно перспективного плану роботи в 2017-2018 навчальному році узагальнено досвід роботи Яценко-Мех Ю.М. з теми «Формування гуманістичних цінностей засобами театрального мистецтва», та представлений на міському фестивалі перспективного передового досвіду.

Цього року викладачами хореографічного відділення проведено дослідження та надруковані наукові статті у збірнику наукових праць «Мистецьки пошуки» з тем:

«Постановка концертних номерів у контексті роботи з дитячім художнім колективом хореографічного відділення дитячої школи мистецтв» автор Боровська Л.І.

«Трансформація українського народного костюму регіонів України в сучасних хореографічних постановках» , автор Райденко О.П.

На щорічному міському фестивалі творчих педагогічних лабораторій «Керівник гуртка - 2018» викладачем хореографічного відділення Шевчук К.І. був представлений урок класичного танцю з використанням STEAM технологій.

З метою допомоги молодому вчителю хореографії Шевчук К.І. були проведені співбесіди, організовано взаємне відвідування уроків молодого вчителя та її наставника. Велике значення викладач надає використанню інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та вихованні учнів. Для неї були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, оформлення методичних матеріалів та інші.

Протягом року проведено на належному рівні відкриті уроки:

ПІБ того, хто атестується

Посада

Предмет, клас

Тема

Мищишина Євгенія Зіновіївна

Викладач гри на музичних інструментах

Загальне фортепіано, 5 клас

Робота над розвитком образного мислення учнів - піаністів

Тимошенко Сергій Володимирович

Викладач вокалу, концертмейстер

Предмет за вибором «вокал», 4 клас

Прийоми та методи роботи над вокальною технікою

1. Трусенко Ірина Віталіївна

Викладач

вокалу

Вокальний ансамбль, старша група

Формування музично-образного мислення та створення художнього образу

Новикова Тетяна Миколаївна

2.

Викладач театральних дисциплін

Основи акторської майстерності, 4 клас

Тренінг акторської психотехніки. Розвиток та вдосконалення сценічної уваги, уяви, фантазії. КВС (контакт, взаємодія, співробітництво)

Яценко-Мех Юлія Миколаївна

Викладач театральних дисциплін

Основи акторської майстерності, 6 клас

Етюдна діяльність. Етюди на імпровізацію

Заплєшна Юлія Вікторівна

Викладач початкового курсу історії мистецтв

Початковий курс історії мистецтв,

Під час шкільних канікул були проведені майстер-класи

- з декоративно прикладного мистецтва «Юний модельєр», «Золота рибка» та інші викладачами Крицькою І.О., Гомзар Л.І., Ющенко І.П.

- З хореографії Шевчук К.І., Боровською Л.І., Гриненко С.М., Райденко О.П.

Протягом року високий рівень майстерності учні протягом року демонстрували на конкурсах та фестивалях різного рівня де здобували призові місця.

Аналізматеріально-технічної бази Конотопської дитячої школи мистецтв

Аналіз стану матеріально-технічної бази свідчить, що виконання заходів щодо розвитку закладу направлені на поліпшення умов навчання дітей, на збереження їх здоров’я, поліпшення навчально-виховної діяльності, підтримання і виконання вимог ТБ, ПБ, ОП, санітарно - гігієнічних нормативів. Всі заплановані заходи відповідно до плану розвитку МТБ школи на 2017-2018 навчальний рік повністю виконані.

Школа має декілька джерел фінансування :

- міський бюджет,

- залучені кошти.

Об’єкт

Види ремонтних робіт

Матеріали

Сума коштів, грн

Залучені

Бюджет

Технічні приміщення та туалети, каб.10

Побілка стелі

Вапно

40,00

Каб.5 та каб.7

Заміна автоматичних перемикачів на розподільному щиті

Автоматичні вимикачі, дріт

475,00

Костюмерна

Встановлення шафи та кронштейнів для зберігання костюмів

Меблі

16500,00

Каб.20

Заміна ламп

Лампи

1100,00

Сходи на ІІ поверх

Фарбування сходів

Фарба ПФ (2х2,8)

280,00

Паркан

Фарбування

Фарба чорна

762,00

Сцена

Заміна тросів на падугах

Мотузка л/п, затискач для тросів

893,00

Опалювальна система

Заміна кранів

Крани (11 шт.), робота

1500,00

Придбання швейного обладнання

Швейна машина

-

1000,00

Каб.24, 7, 23

Заміна ламп

Лампи

2100,00

Пожежний вихід ІІ поверх

Встановлення покришок на парапет

Покришки

405,00

Каб.23

Заміна лінолеуму, плінтусів, заміна шпалер

Лінолеум

838,90

Каб.22

Заміна тюлі

Тюль

828,00

Сходи на ІІ поверх

Фарбування сходів. Ніша – фарбування

Фарба ПФ.

450,00

Придбання

Встановлення прожекторів

Меблева шафа

Драбина ЕКО

Прожектори, встановлення

1 шт.

1 шт.

8560,80

1900,00

2002,50

Інше

Перезарядка вогнегасників

Деззасоби

Замір опору ізоляції

Миючі засоби

-

4591,32

Всього:

37 632, 70

6593,82

Разом: 44226,52

Кiлькiсть переглядiв: 308

Коментарi